گروه شرکتهای برتر

برند خود را از درون رشد دهید

برند سازی داخلی

نویسنده : جروم جوزف
مترجم : ستایش قاسمی
قیمت : 115.000 تومان

ویژه مدیران

دوره زبان انگلیسی

عبارات مفید و کاربردی زبان انگلیسی در سفر
دو ترم – 20 جلسه – هر جلسه 90 دقیقه
شروع کلاس تاریخ 21 فروردین ماه 1401 ساعت 20:30 الی 22:00
کلاس تعاملی با تعداد محدود
قیمت : 1.000.000تومان

Optnod.com @ Made with love