ویژگی های انتخاب یک شرکت برتر

  – توان مالی کافی جهت تامین کالای مشتریان و پاسخ دهی به دیون خود به تامین کنندگان

  – پشتوانه ملکی و تجهیزاتی

  – سبد کالایی برندها/ برند سازی محصول

  – گردش مالی ماهیانه/ سالیانه

  – داشتن چارت سازمانی و سازمان فروش

  – سطح تجربی و علمی سازمان و مدیران

  – مدت فعالیت تخصصی

  – پوشش مشتریان

  – ناوگان و شبکه توزیع

(امتیازها به نسبت شهر فعالیت اعضاء میباشد)

Features of choosing a superior company

Sufficient financial ability to supply customer’s goods and respond to their debt to suppliers.

civil and equipment support

brand ‘s product basket/ product branding

monthly turnover / annually turnover

having a business chart

experimental and scientific level of organizations and managers

antiquity of competitors

customer coverage

fleet and distribution network

(privileges are proportional to member’s city)