چهارمین همایش شرکت های برتر

(( زبان بدن و هک ذهن ))

تهران- شهریور 1399

Profesional Support

and Services

Business Conference

We Protect

Your Business

Station

برندسازی داخلی


نویسنده : جروم جوزف

مترجم : ستایش قاسمی

استراتژی های برند داخلی در سطح جهانی جهت رشد نام تجاری شما

جذب تعامل کارمندان، ایجاد وفاداری و تاثیر گذاری بر سود اصلی شما

امروزه برندسازی داخلی به یکی از مهمترین جنبه های استراتژی برندسازی یک سازمان و از عوامل ایجاد تمایز رقابتی تبدیل شده است. سازمانی که در آن از نظر داخلی همسو نیستند اغلب قادر به ارائه پیوسته برند خود به سهامداران خارجی نمیباشند. بهترین استراتژی های رشد برند از درون آغاز میشود.

درباره گروه شرکتهای برتر


گروه شرکتهای برتر، با کادری حرفه ای در حوزه های، بازاریابی، آمار، امور مالی در جهت تحقیق و آنالیز بازار و تعیین سطح همکاران در صنعت پخش، بهترین های ایران را در شهرهای مختلف، گردهم جمع نموده است تا در کنار مزیت برترین بودن، اقدامات جدی تری در جهت آموزش و توسعه سازمانی آنها فراهم نماید

About Us

Superior companies group, with a professional background in marketing, statistics and finance in order to research and analyze the market and determine the level of competitors in the broadcasting industry. It has brought the Iranian best suppliers and buyers together in various cities in addition to taking advantage of superiority to provide more serious measures for their training and organizational development


Optnod.com @ Made with love