مزایای عضویت در گروه شرکتهای برتر


 – معرفی به تامین کنندگان و مشتریان برتر

 – تسهیل در تامین کالا با معرفی به تامین کنندگان

 – حضور در نمایشگاههای تخصصی VIP

 – تسریع در برندینگ سازمان

 – ایجاد رقابتی سالم در جهت توسعه سازمانی

 – آشنایی با بهترین همکاران در سراسر کشور

 – برگزاری دوره های آموزشی تخصصی زیر نظر بهترین اساتید ایران و جهان

 – شرکت در اجلاس بزرگ برترین های کشور

Benefits of membership in superior companies

Introducing to top suppliers and customers

Facilitating supplies of goods by introducing buyers to suppliers

Attendance at VIP specialized exhibitions

Accelerate the organization’s branding

Creating intact competition for organizational development

Meeting the best competitors around the country

Holding specialized courses under the supervision of the best Iranian and oversees professors


Optnod.com @ Made with love