تحلیل کتاب استارت آپ شما – رضا قاسمی

کتاب استارت آپ شما - رضا قاسمی

در این بخش از مقالات کسب و کار به تحلیل کتاب استارت آپ شما با کمک آقای رضا قاسمی مدیریت گروه شرکت های برتر میپردازیم؛ در این کتاب استارت آپ شما میخوانیم، مزیت رقابتی را می‌توان پازلی در نظر گرفت که دارای سه قطعه است: دارایی‌های شما، علایقتان و وضعیت بازار کار. دارایی‌ها، علایق و […]