کتاب تحلیل کسب و کار بر اساسBABOK

تحلیل کسب و کار

کتاب تحلیل کسب و کار بر اساسBABOK

 

بر اساس گزارش موسسه PMI، عدم بکارگیری تحلیل کسب و کار دومین دلیل شکست پروژه ها در سطح دنیا است. برای اینکه بتوانید یک تحلیلگر کسب و کار خوب شوید، باید حداقل یکی از دو رفرنس معتبر موجود در این حوزه را مطالعه نمایید.

 

کتاب BABOK  یکی از رفرنس اصلی تحلیل کسب و کار در جهان است و با توجه به جدید بودن بحث تحلیل کسب و کار، هنوز هیچ کتابی به زبان فارسی در این زمینه به رشته تحریر در نیامده است.

تحلیل کسب و کار

آکادمی تحلیل کسب و کار که از همکاران مدرسه فرایند به شمار میرود، اقدام به ترجمه کتاب راهنمای پیکره دانش تحلیل کسب و کار (BABOK) نموده و در مرحله ویرایش نهایی و چاپ است. تا حدوداً یک ماه دیگر این کتاب چاپ شده و به دو صورت الکترونیک و فیزیکی در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

کتاب استاندارد BABOK یا بدنه دانشی تحلیل کسب و کار چرا اهمیت دارد؟ هر سازمان بطور روزانه درگیر رفع بسیاری از مشکلات می باشد. مشکلات نمود مسائل موجود در سازمان است، در واقع در صورتی که مشکل به صورت ریشه ای مورد مطالعه قرار گیرد با مسئله آن رو به رو می شویم.با توجه به اینکه وظیفه هر مهندس صنایع در سازمان حل مسئله است ، آموختن این مهارت میتواند زمینه خوبی برای ورود به بازار کار مهندسی صنایع باشد.

با توجه به توضیحات فوق ممکن است هر دسته ای از مشکلات شامل یک منبع باشند و در اصل حل یک مسئله می تواند منجر به برطرف شدن میزان زیادی از مشکلات باشند. زمانی که بخواهیم مشکل را بطور ریشه ای حل کنیم اولین واژه ای که در ذهن صاحب نظران پدیدار می شود تحلیل است.

از سویی سازمان ها دارای برخی نیاز ها در برهه های زمانی متفاوت می باشند ، برای مثال در زمان فعلی بقای سازمان در شرایط همه گیری کرونا ، نیاز اصلی سازمان است که تصمیمات اتخاذ شده میبایست بسیار چابک اخذ گردد و در سازمان جاری شود.

دستیابی به این راه حل ها و ریشه یابی مسائل امکان پذیر نیست مگر با تحلیل.

براساس گزارش موسسه PMI عدم شناسایی الزامات درست به عنوان دومین علت شکست پروژه ها (درصنایع مختلف) معرفی شده است و سازمان هایی که در موضوع تجزیه و تحلیل کسب و کار فاقد دانش و بلوغ کافی بوده اند، در عملکرد مالی و اجرای استراتژی های سازمان و سایر موارد با شکست یا اثربخشی بسیار پایینی مواجه شده اند (گزارش موسسه PMI).

این امر موجب شده است که موضوع تجزیه و تحلیل کسب و کار مورد توجه بسیاری از سازمان ها قرار بگیرد. در واقع انگیزه سازمان ها برای استفاده از دانش تجزیه و تحلیل کسب و کار دو مولفه مشکلات و فرصت ها است.

سازمان ها مانند یک موجود زنده هستند و در طول عمر خود دوره های مختلف حیات را طی می کنند و در هر مرحله با مشکلاتی مواجه می شوند که بایستی ابتدا به عنوان مهمترین گام مشکلات را شناسایی، آنالیز و مستند کنند. همچنین باید برای تحقق نیازهای کسب و کار و رعایت الزامات ذی نفعان، راهکارهای موثری را تعیین کنند. این فرآیند خلاصه ای از فرآیند دانش تحلیل کسب و کار در سازمان است

این کتاب در ۱۱ فصل تهیه شده است که به قرار زیر هستند:

  • مقدمه ای بر تحلیل کسب و کار
  • مفاهیم مقدماتی تحلیل کسب و کار و معرفی حوزه های دانشی
  • برنامه ریزی و پایش تحلیل کسب و کار
  • حوزه دانشی استخراج و همکاری در تحلیل کسب و کار
  • مدیریت چرخه نیازمندی ها
  • تحلیل استراتژی
  • ارزیابی راه حل ها
  • مهارت های پایه ای تحلیل کسب و کار
  • تکنیک های تحلیل کسب و کار
  • ابعاد مختلف تحلیل کسب و کار

سایر مقالات سایت

رضا قاسمی

مدیریت گروه شرکت های برتر، معرفی برند ها و شرکت های برتر، برگزار کننده دوره های تخصصی فروش، آموزش مدیران فروش برتر کشور